Aktuellt


Tack till alla som var med i 2023 års projekt, ängarna hålls öppna och vi har haft djur som naturbetar och mår bra, vilket också ger bra och hållbart kött.Trots 2023-års lite svårhanterade djur.


Nu kör vi år 2024, fjärde året i projektet. 


Vi syns på åkern/


Mvh

Cilla

Projektet genomförs av Abborrvass Lantbruk i nära samarbete med Grinda Lantbruk


Mål: Att Svartsös marker hålls öppna med hjälp av betesdjur. Detta är ett fem-årsprojekt till att börja med, men det långsiktiga målet att det tillslut flyttar hit en lantbrukare som vill driva jordbruket här, eller kanske någon som redan finns eller växer upp...


Betesdjuren kommer köpas in på våren, beta här fram till hösten för att sedan skickas på slakt.


För att detta ska lyckas behövs det att vi hjälps åt.

Alla kan hjälpa till och det vi initialt söker är alla ni som vill vara med och investera i Svartsös öppna landskap och få prima, hållbart och riktigt kött på köpet.


Plan: Projektet startar med Abborrvass och Skälviks gårds ängar år ett, för att sedan kunna utöka skötselmarkerna till andra marker på ön från år två och framåt. Allt sker i samarbete med de jordbruksmarksägare på ön, som vill vara med.


Läget vinter 2024 och årsplanering.

Vi har nu fem permanenta hagar och djuren har betat på ytterligare tio ängar. Vi hann inte och hade ej ekonomi för att betesputsa under 2023, men de flesta ängarna håller sig i schakt. Det är ängen vid stora stenen som är i sämst "slyskick" men vi får ge oss på den både lite manuellt och med tidig betning.

Freerk från Ingmarsö slog foder åt oss både vid Alsvik, Marsängen, Söderboudd och Skälvik som vi köpte in och fodrar vinterdjuren med


Planen för året är att gå över stängslena, fortsätta röjningen på norsängen och göra en del småröjningar på åkrar som är inhägnade.


I Abborrvass Lantbruk finns just nu, tre kvigor som är tänkta som livdjur och är betäckta med tjuren Dagobert, förhoppningsvis kalvar två av dem i februari/mars. Blomma gick tyvärr tom. De två andra kvigorna är Alva och Åsa, bägge från Grinda.

I övrigt bor det två hästar, 13 tackor, 18 getter, lite höns och grisar.

Tre fjällnära kossor är inhyrda på gårdens "Kohotell"


Under detta år 2024 är planen att jobba vidare med att hålla landskapet vackert och detta år satsar vi på att ha ca 23 kossor betandes (eller kvigor/ tjur) under lite olika tider. Konceptet är det samma, alla bokar in sig och betalar för att få; Öppet landskap på Svartsö, två arbetsdagar, två tillsynsdagar och prima kött från Svartsö.


Abborrvass Lantbruk är helt enkelt jag, Cilla Heurlin, som med mitt företag och familj kommer stå bakom hela projektet. Vinsten för mig är  framför allt stoltheten över att bevara de gamla jordbruksmarkerna öppna, som mina förfäder brukat sedan länge.

Det vore ju synd att låta markerna växa igen och förändra Svartsös karaktär, och det går fort...

Vill ni vara med?

Ni kan vara med och investera i öppna landskap på Svartsö.


Nedan kommer tre olika alternativ,

På köpet får ni prima Svartsö nötkött, närodlat och från glada kossor.


-1/8 nöt (ca 18 kg benfritt) 4550 kr och två arbetsdagar samt två tillsynsdagar.

Vill och kan man inte vara med i praktiken går det självklart bra att köpa sig fri från detta för endast

500 kr. Och låt ej arbetsinsatsen vara de som hindrar, allt går att lösa.


-Vill ni inte investera i så mycket men ändå bidra med något och få lite nötfärs på köpet?

500 kr för 3 kg.


-Vill ni inte ha något kött men ändå bidra?

Swisha valfri summa, eller kom bara och hjälp till under en av våra arbetsdagar.

Vi skriver självklart ut fina diplom till företag och alla som vill!

Passa på att gå med redan i år. 

Begränsat antal djur.


Vad får jag för kött i höstens köttlåda?


1/8 nöt

Som ni säkert vet så beror tillväxten av djur på olika saker som tex väderförhållande, tillväxtegenskaper hos olika individer och ras plus betets kvalite. Därför får man ca 18-20 kg benfritt kött, det är vad 1/8 nöt väger, slaktat och styckad.

Vi kommer skicka djuren till Skärgårdsslakteriet som sköter detta under hösten.

Er del kommer tillbaka och är styckad, mald och förpackad. Här kommer en förklaring på hur köttet är fördelat.

Nötfärs ca 50%

Stekbitar/detaljer ca 37% (innanlår, ytterlår, fransyska, rostbiff, högrev mm) bra delar att göra tjälknöl, gryta, rostbiff och söndagstek på.

Findelar ca 13% (kan vara entrecote, biff eller file) vi kommer dela ut lite större bitar så ni även kan bjuda gäster/familj på en riktigt sjysst middag, därför får ni inte en liten del av alla finbitar utan kanske bara bitt/entrecote eller biff/file.

Allt detta pga kons anatomi.


Om Oss

Vi, det är alltså samarbetet mellan Abborrvass Lantbruk och Grinda Lantbruk. Resten är ni, alla som vill gå in och investera i Öppna landskap på Svartsö och bidra med arbetsdagar, spons, köttköp mm


Cilla -Abborrvass Lantbruk

Projektledare och företagaren bakom det.

Maria -Grinda Lantbruk

Djurkunnig jordbrukare som driver lantbruket på Grinda

Klarre -Grinda Lantbruk

Jordbrukare och markspecialist i projektet

Gustaf -Svartsö

Står för huvuddelan av djurtillsynen

Lyckliga sponsorer

Örätt AB

Investerar i prima Svartsökött och sponsrar med ovärdelig arbetskraft

Svartsö Norra Skärgårdshotell

Sponsrar med glada tillrop och inte minst det viktiga fikat till våra arbetspass.

   ÖfondenVi tackar för ett betydande ekonomiskt bidrag.

Vi är så glada och tacksamma mot de  två skickliga entreprenörerna som instiftade denna fond. De lade sin själ i skärgården och skapar möjligheter för många fina projekt härute.

Longitud AB

 Sponsrar med ovärdelig arbetskraft

Information

Vad ska göras?

Riva gamla stängsel

Röja sly

Sätta upp nya permenenta och tillfälliga elstängsel

Betesputsa

Köpa och hämta djur

Se till djur

Flytta djur mellan beten

Flytta stängsel

Skicka djur på slakt


Framtid och mål

I framtiden ska markerna återigen vara öppna, vackra och välskötta med djur som betar och håller efter markerna.


Att Svartsö återigen blir en levande jordbruksö med ett lantbruk som bedrivs året runt. Höskörd på sommaren och olika slags djur som betar, för att sedan stallas in för vintern.

Ett hållbart landskap där bra mat och biologisk mångfald kan spira.


Kontakta oss